כלי לחלוקת קבוצות


הוראות שימוש:
1. נא להעלות קובץ אקסל, שמות התלמידים בעמודה בשם names
2. שמות העמודות: שם הקבוצה+קו תחתון+גודל הקבוצה המקסימלי. למשל: עפיפון_10
3. בחירות התלמידים/ות בדירוג מ-1 (הכי רצוי) עד מספר כלשהו(הכי לא רצוי)
4. להעדפה מוחלטת של בחירה של אחד התלמידים, יש לתת לבחירה הרצויה שלו/ה ציון 0
5. האתר מעט איטי, אנא סבלנותכן...